Reklamacje

Reklamacje

Jeśli jesteś Konsumentem, a kupiony przez Ciebie w naszym sklepie towar jest wadliwy możesz:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b)      w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c)       żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d)      żądać usunięcia wady.

 

Reklamacje prosimy składać:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@probox.pl lub

- pisemnie na adres: Trakt Brzeski 58, 05-077 Warszawa-Wesoła.

Jeśli okaże się to konieczne - w celu rozpatrzenia reklamacji należy dostarczyć wadliwy towar na adres Trakt Brzeski 58, 05-077 Warszawa-Wesoła. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy pokrywa Sprzedawca.

Zalecamy, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Konsumenta, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego. Podanie tych informacji pozwoli nam na szybsze rozpatrzenie reklamacji.

Do reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni.

W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie rezultatu, możesz skorzystać m.in. z:

a.       zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem

o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

b.      zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

c.       bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,

d.      Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.