Zwrot towaru

Zwrot towaru - prawo odstąpienia od umowy

W większości przypadków jako Konsument masz prawo zwrócić zakupiony towar tj. odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Prawo to nie przysługuje Przedsiębiorcy.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość:

- na adres e-mail: sklep@probox.pl lub

- pocztą tradycyjną na adres ul. Trakt Brzeski 58, 05-077 Warszawa-Wesoła.

Możesz skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu tekstu, ale nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności nie później niż w ciągu 14 dni. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzisz się na inne rozwiązanie.

Zwrócimy Ci również koszty dostawy towaru odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez nas sposobowi dostawy towaru.

Pamiętaj, że bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący.

Dotyczy to również zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą.

Wysokość tych kosztów szacowana jest następująco:

 

Paczka: 30 zł netto (36,90 brutto)

Urządzenia / meble na palecie 120-80 cm: 150 zł netto (184,50 brutto)

Urządzenia gabarytowe nie mieszczące się na palecie 120-80 cm: 300 zł  netto (369 brutto)

 

Zwracany towar prosimy wysłać na adres:

Trakt Brzeski 58, 05-077 Warszawa-Wesoła,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o  odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Zgodnie z prawem niektórych towarów nie możesz zwrócić. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

a)            w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)           w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)            w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)           w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e)           w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: F.P.H.U. PROBOX Krzysztof Kuć, Trakt Brzeski 58 05-077 Warszawa-Wesoła,  sklep@probox.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ______________________________________________________________

– Data odbioru ___________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________________________________________________________

– Data ___________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.